Ullandhaug 1

Denne steinen ligger på Ullandhaug i Hillevåg bydel.

Sted: Klovstein omgitt av tett granskog og ligger i en skråning like øst for tursti som går mellom Ullandhaugleitet og Sørmarkaveien.

Mål: Høyde: 3 m, omkrets 14-16 m.

Geologi: Fyllitt

Særtrekk: Sterkt oppsprukket og skifrig blokk, med flere mindre “skalker”. Blokken besår av flere deler. Stort underheng mot Ø. Blokken blir brukt til aktiviteter av skoleklasse/barnehage.