Ullandhaug – Svinasteinen

Denne steinen ligger på Ullandhaug i Hillevåg bydel.

Sted: Ved Jernaldergården på Ullandhaug, Hillevåg bydel.

Mål: Ikke oppmålt

Historikk: Ligger ved et rekonstruert gårdsanlegg fra folkevandringstiden, ca 350 - 550 e.Kr. Funn av flint under Svinasteinen forteller at stedet har vært brukt som oppholdssted i steinalderen.

Reguleringsstatus: Svinasteinen er sammen med gårdsanlegget fredet som fornminne etter Kulturminneloven.