Ulsnes

Steinen ligger i plantet furuskog. ca 100 meter fra Byfjorden.

Sted: Steinen ligger i plantet furuskog. ca 100 meter fra Byfjorden.

Mål: Høyde: 3 m. Omkrets: 12-13 m.

Geologi: Fyllitt

Særtrekk: Sterkt foldet og oppsrukket. 30 meter fra steinrøys. Kortreist flyttblokk!

Reguleringsstatus: Friområde