Vannassen 1

Denne steinen ligger ved Vannassen i Hillevåg bydel.

Sted: Blokken ligger på åpen grasslette ca 200 meter N for tjernet.

Mål: Høyde: ca 2 m, omkrets: ca 12 m.

Geologi: Fyllitt

Særtrekk: “Sittestein” . Sørsiden har en stor grop mot sør som blir brukt til å sitte på.