Vannassen 2

Denne steinen ligger ved Vannassen i Hillevåg bydel.

Sted: Steinen ligger ved turvegen som går over høydedraget i skogen vest for Vannassen.

Mål: Høyde: ca. 3,5 m. omkrets: 12-14 m.

Geologi: Fyllitt

Særtrekk: Sterkt oppsprukket blokk, skifrig. Mindre hulrom der unger har bygd to gapahuker med bruk av trestokker og furubar.