Vardeneset 1

Ligger i sjøkanten ikke langt fra Thorsastraen.

Sted: Steinen ligger like i sjøkanten, ca 60 m nord for Thorsastraen, på Vardeneset i Tasta bydel.

Mål: Høyde: ca 2.5 m. Omkrets: ca 8-10 m

Geologi: Granitt?

Reguleringsstatus: Regulert friområde