Vardeneset 2

Ligger i utkanten av skogen ikke langt fra en fyrlykt.

Sted: Steinen ligger i utkanten av skogen, ca 50 m sørvest for fyrlykten på Vardeneset i Tasta bydel.

Mål: Høyde: ca 2 m. Omkrets: ca 10-12 m

Geologi: Granitt?

Reguleringsstatus: Regulert friområde