Vassøy 10

Kampestein som ligger øst for Johanneskdynå.

Sted: ”Lagdelten” ligger øst av Johanneskydnå på Vassøy, Storhaug bydel.

Mål: Høyde: 3 m, omkrets: 15 m.

Geologi: Fyllitt

Særtrekk: Lagdelt