Vassøy 11

Granittstein sør for Seiavigveien.

Sted: Granittstein i vik sør for Seiavigveien 35 på Vassøy, Storhaug bydel.

Mål: Høyde: 3 m, omkrets: 12 m

Geologi: Granitt (gneis)?