Vassøy 12

Blokk i lynghei mellom bebyggelse og sjøen.

Sted: Blokken ligger åpent i lynghei, mellom bebyggelse og sjøen.

Mål: Høyde 3,60 meter. Omkrets 20 meter.

Geologi: Fyllitt

Særtrekk: Bosted?