Vassøy 14

Stein som ligger i frimområde.

Sted: Denne steinen ligger ved friområdet Peisaren

Mål: Høyde 4,5 meter. Omkrets 24 meter.

Geologi: Fyllitt

Særtrekk: Litt flat, god å klatre på