Vassøy 16

Flere blokker sør for Peisaren.

Sted: Den største blokken blant flere ved en stor og flott eik sør for Peisaren

Mål: Høyde ca 3 meter. Omkrets ca 15 meter.

Geologi: Fyllitt

Særtrekk: Mange store blokker på et begrenset område.

Reguleringsstatus: Friområde