Vassøy 17

Avlang stein ved Peisaren.

Sted: Avlang stein som inngår i steingjerde ved Peisaren.

Mål: Ca. 3 m x 18 m

Geologi: Fyllitt

Særtrekk: Mange store blokker på et begrenset område.

Reguleringsstatus: Friområde