Vassøy 18

Stor stein nær sjøen.

Sted: Stor stein i gammel lynghei nær sjø i sør.

Mål: Ca. 4 m x 16 m

Geologi: Fyllitt

Særtrekk: Mange store blokker på et begrenset område.

Reguleringsstatus: Friområde