Vassøy 20 – “Smørstykket”

Ligger i vannkanten sør på Vassøy.

Sted: Stor stein i vannkanten lengst sør på Vassøy

Mål: Ca 5 m x 18 m

Geologi: Fyllitt

Særtrekk: Steinen ligger på et bratt svaberg, omgittt av flere mindre steiner. Steiner på baksiden gjør det enkelt å trø opp kampesteinen som er flat på toppen. Det lokale navnet ”Smørstykket” (kilde Rune Larsen, Vassøy) kommer av den gule messinglaven som dekker store deler av steinen.

Reguleringsstatus: Friområde