Vassøy 21

Stor stein i gjengroingslandskap ved Peisaren.

Sted: Stor stein i gjengroingslandskap ved Peisaren

Mål: Ca 3 m x 18 m

Geologi: Fyllitt

Reguleringsstatus: Friområde