Vassøy – Skalken

Denne steinen ligger på Vassøy i Storhaug bydel.

Sted: Sør-øst for Torvmyrå ved rødmerket løype.

Mål: Ca 3 m høyde, 13-14 m omkrets.

Særtrekk: Rektangulær blokk sprukket i tre deler, hvorav den ene ligger som en "skalk".

Reguleringsstatus: Ukjent

Annet: * Navn satt av registrator