Wyllerfyret

Granitt stein som ligger rundt 30 meter vest for Wyllerfyret.

Sted: Steinen ligger i tett kratt ca 30 meter vest for Wyllerfyret.

Mål: H: ca 3 m, O: ca. 12 -13m

Geologi: Granitt

Særtrekk: Vestsiden av steinen har et markert oppsprukket mønster.

Reguleringsstatus: Friområde