Kalvøy 6

Kalvøy 6

Navn/sted: Kalvøy, Storhaug bydel. Ligger i sjøen vest på øya, 1-2 meter fra land, ca 200 meter nord for brygga til Middelthon. Koordinater: N: 58-58-816 E: 05-49-984 Mål: Høyde: 3m, omkrets ca 12 m. Geologi: Fyllitt Kulturminne: Spesielle særtrekk: Kan være en bit av...

Historisk Klovstein på Madlamark

Historikk: Klovsteinveien på Madlamark har antakelig navnet etter en stor kløyvd stein som ifølge Arne Birkedal lå omkring der Hognesgata krysser Klovsteinveien. Steinen ble ifølge Rasmus Madla sprengt da noen ungdommer hadde fått “utlevert” noe...
Kalvøy – “Spydspissen”

Kalvøy – “Spydspissen”

Navn/sted: “Spydspissen” Kalvøy, Storhaug bydel Beskrivelse: Ligger ca 80 meter fra sjøen i tett furuskog i nord-øst. Koordinater: N: 58-58-975 E: 05-50-486 Mål: Høyde: 4m. omkrets: 10-11 m. Geologi: Fyllitt Kulturminne: Spesielle særtrekk: Blokken ser ut til å være...
Ørnestein – Revheim

Ørnestein – Revheim

Steinen ligger i utkanten av en hage og blir brukt som lekeplass for Ørnestein gårdbarnehage,Longebakke 31. Koordinater: 58,956977, 5.668489 Høyde: Ca 2,5 m, omkrets 14-16 m Bergart: Fyllitt Rydding: Nei Registrator: ET 24 nov 2013...
Vassøy 20 – “Smørstykket”

Vassøy 20 – “Smørstykket”

Sted: Stor stein i vannkanten lengst sør på Vassøy Koordinater: 58.989337, 5.788840 Mål: Ca 5 m x 18 m Geologi: Fyllitt Spesielle særtrekk: Steinen ligger på et bratt svaberg, omgittt av flere mindre steiner. Steiner på baksiden gjør det enkelt å trø opp kampesteinen...