Klovstein ved Hillevåg kirke

Klovstein ved Hillevåg kirke

Navn: Sted: Hillevåg, Åsen. Vårlibakken 6, løe ca 100 meter sør for Hillevåg kirke. Flyttblokken ligger to meter fra løeveggens nordside. Koordinater: N 58°56.629′ – E005°44.461′ Mål: Høyde: ca 5 meter, omkrets: ca 20 meter Geologi: Historikk: Spesielle...
Ørnasteinen

Ørnasteinen

Navn: Ørnasteinen Sted: Hillevåg – Auglend. Blokken ligger delvis skjult mellom bartrær ved inngangspartiet til Solåsveien 8 B. Koordinater: N 58`56.643 – E 005`43.914 Mål: Høyde: ca 4 m, omkrets 12-14 m. Geologi: Granitt Historikk: Ørnsteinen markerte skiftet mellom...
Vannassen 3

Vannassen 3

Navn: Sted: Vannassen, Hillevåg bydel Blokken ligger på åpen plen, ved turvegen østover mot Kristanslyst. Koordinater: N 58°56. 408′ – E 05°44.166′ Mål: Høyde: ca 1 m, omkrets: 8-10 m. Geologi: Historikk: Spesielle særtrekk: En stor flat helle, med en...
Vannassen 2

Vannassen 2

Navn: Sted: Hillevåg, Vannassen Steinen ligger ved turvegen som går over høydedraget i skogen vest for Vannassen. Koordinater: N 58°56.382′ – E 05°43.764′ Mål: Høyde: ca. 3,5 m. omkrets: 12-14 m. Geologi: Fyllitt Historikk: Spesielle særtrekk: Sterkt...
Vannassen 1

Vannassen 1

Navn: Sted: Hillevåg-Vannassen. Blokken ligger på åpen grasslette ca 200 meter N for tjernet. Koordinater: N 58°56.496′ – E 05°43.940′ Mål: Høyde: ca 2 m, omkrets: ca 12 m. Geologi: Fyllitt Historikk: Spesielle særtrekk: “Sittestein” . Sørsiden har en stor...