Klovsteinen

Klovsteinen

Sted: I utkanten av beitemark, ca 20 meter V for rørgate til Ullrigg. Koordinater: N-58-55-801 E 5 -42-422 Mål: Flyttblokk 1: Omkr: 14 m, hgd 5 m Flyttblokk 2: Omkr. 18 m, hgd: 4 m Geologi: Fyllitt Kulturminne: Spesielle særtrekk: Byens største klovstein? Steinsetting...
Hinna 4

Hinna 4

Sted: Hina, Jåttå øst Stor granittblokk som ligger vest for turstien (Ungdomsgeilen) Inngår i steingjerde som skiller skogen fra beitemark. Koordinater: N 58´54.529 – E 005´43.233 Mål: Høyde: ca 3,50 m (øststiden), omkrets: 15-16 m Geologi: Granitt Historikk:...
Hinna 3

Hinna 3

Sted: Hinna, Jåttå øst Klovstein i bjørkeskogen øst for turstien (Ungdomsgeilen). Koordinater: Mål: Høyde: ca 3 m, omkrets: 12-13 m. Geologi: Fyllitt Historikk: Spesielle særtrekk: Klovstein ,gjennomgående delt med opptil 1 ½ m kløft. Skifrig, knudret overflate....
Hinna 2

Hinna 2

Sted: Hinna, Jåttå øst. I bjørkeskogen øst for turstien (Ungdomsgeilen). Koordinater: N 58´54.587 – E 005´43.131. Mål: Høyde: ca 4 m (østsiden), omkrets: ca. 20 m Geologi: Granitt Historikk: Spesielle særtrekk: Reguleringsstatus: Rydding: Ja, litt. Foto og...
Hinna 1

Hinna 1

Sted: Hinna, Jåttå øst Steinen ligger like ved turstien (Ungdomsgeilen) der den starter i sør ved NATO-basen. Koordinater: N 58´54.551 – E 005´43.355 Mål: Høyde: 4m (nordsiden), omkrets; ca 12 m. Geologi: Granitt Historikk: Spesielle særtrekk: Reguleringsstatus:...